بنیتا و برسام دوقلوهای ناز ما

يه سلام خيلي خاص وپر از بوسه و احساس مادرانه نثارتون نازنين هايم

تا دقايق ديگه دوساله ميشين....انگار همين ديروز بود.

اعتراف ميكنم كه روزهاي سختي بود روزهاي نوزادي ورشدونموتون.

اما شيرينترينهاي ما شما بودين وهستين.

احساس اين لحظه من وصف ناپذيره دوقلوهاي نازم.

فقط وفقط ميتونم باجرات بگم عشقهاي دوست داشتني به سرزمين دلمون خوش اومدين.

تولد دوسالگيتون مبارك.

هميشه شاد شاد باشين كوچولوهاي عزيز مامان وبابا.

قلبماچماچقلبتشویقتشویق

موضوع :
چهارشنبه 4 دی 1392 |

تولد دسته جمعي يكسالگي برسام اون بالا چيه ماماني؟؟؟پاپيونتتتتتتتتتت پاره شد كهههههههه!!!!

موضوع :
جمعه 5 مهر 1392 |

اولين تولد گروهي برسام وبنيتا

موضوع :
پنجشنبه 28 شهريور 1392 |

برسام در تولد يكسالگي گروهيتولد يكسالگي گروهيتولد 1سالگي

موضوع :
سه شنبه 26 شهريور 1392 |

بنيتا وبرسام و اين كارا ؟؟؟!!!!!!!!!عمراااااااااااااااااااااااااااا    هرگز    هيچ وقتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شيطنتهاي 2قلوهاپرتاب از روي مبل!!!!لباسشويي بيچارهخاك بازيپا تو كفش بابا؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!آقا گاوهنيتاي گشنه...

موضوع :
دوشنبه 25 شهريور 1392 |

بدون شرح!!!!!!!!!!!!!!

نيتا شيطونهنيتا كجاااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كابينتو بهم ريختم حالا ديگه كارم تموم شد.آخيششششششششش

 

موضوع :
جمعه 21 تير 1392 |

نيتا جون (ميگم نيتا چون اسمتو نيتا صدا ميكنيم داداشتم بهت ميگه نيتا ) شما عاشق

موسيقي وترانه اي.همش دوست داري مامان برات شعر وقصه بگه وشما هم گوش كني

يا ريتم بگيري وسرتو هي تكون بدي.اگه برسام دور وبرت نباشه وسر به سرت

نذاره چند دقيقه با يه كاغذ يا يه اسباب بازي يا وسايل خونه تو سكوت بازي ميكني وهي

با دقت نگاهشون ميكني اما امان از وقتايي كه با همين.سبز

دوقلوها در حال خاك بازي

 

عاشق آب بازي وخاك بازي هم هستين.نيتا بيشتر خاك بازي و تاب بازي رو دوست داره.برسام

هم كه بطرز عجيبي عاشق آب بازيهههههه.يعني خدا نكنه آب ببينه حالا چه يه مشت چه يه دريا

دولا ميشه وپخش وپلاش ميكنه و ليسش ميزنهوقت تمام

برسام جون عاشق حمومه .نيتا اما يه كوچولو از دوش ميترسه.ددر رو هم كه مثل همه بچه ها

دوست دارين.


موضوع :
جمعه 21 تير 1392 |

لبخند

برسام جون شما يه عروسك داري كه گاوه.نميدونم چقدر عاشقشيييييييييي...برسام وگاوش

فقط ميتونم بگم خيلي.وقتي ناراحتي يا عصباني آقا گاوه رو ميگيرم جلو صورتت وشما سفت بغلش ميكني

وميچسبونيش به صورتت بعد هم باهاش غلت ميزني و ميخندي وميماليش به خودت.اصن بعضي وقتا

به اين گاوه حسوديم ميشه مامانييييييييييييييييييييي.زبان

عكساتو با گاوه ميذارم ببين چقدر دوستش داري.عكساي ادامه مطلب رو هم ببينيد.خنده

 

 
ادامه مطلب


موضوع :
جمعه 21 تير 1392 |

برسام دوش گرفته
ادامه مطلب


موضوع :
جمعه 21 تير 1392 |

برسام جون
ادامه مطلب


موضوع :
جمعه 21 تير 1392 |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 صفحه بعد