بنیتا و برسام دوقلوهای ناز ما

خاطرات دوقلوها(قبل از تولد و بعد از تولد)

دو سالگييييييييييييي

يه سلام خيلي خاص وپر از بوسه و احساس مادرانه نثارتون نازنين هايم تا دقايق ديگه دوساله ميشين....انگار همين ديروز بود. اعتراف ميكنم كه روزهاي سختي بود روزهاي نوزادي ورشدونموتون. اما شيرينترينهاي ما شما بودين وهستين. احساس اين لحظه من وصف ناپذيره دوقلوهاي نازم. فقط وفقط ميتونم باجرات بگم عشقهاي دوست داشتني به سرزمين دلمون خوش اومدين. تولد دوسالگيتون مبارك. هميشه شاد شاد باشين كوچولوهاي عزيز مامان وبابا. ...
4 دی 1392

نيتا جون وبرسام جون وعلايقشون تو يكسال ونيمگي

نيتا جون (ميگم نيتا چون اسمتو نيتا صدا ميكنيم داداشتم بهت ميگه نيتا ) شما عاشق موسيقي وترانه اي.همش دوست داري مامان برات شعر وقصه بگه وشما هم گوش كني يا ريتم بگيري وسرتو هي تكون بدي.اگه برسام دور وبرت نباشه وسر به سرت نذاره چند دقيقه با يه كاغذ يا يه اسباب بازي يا وسايل خونه تو سكوت بازي ميكني وهي با دقت نگاهشون ميكني اما امان از وقتايي كه با همين.   عاشق آب بازي وخاك بازي هم هستين.نيتا بيشتر خاك بازي و تاب بازي رو دوست داره.برسام هم كه بطرز عجيبي عاشق آب بازيهههههه.يعني خدا نكنه آب ببينه حالا چه يه مشت چه يه دريا دولا ميشه وپخش وپلاش ميكنه و ليسش ميزنه برسام جون عاشق حمومه .نيتا اما يه كوچولو از...
21 تير 1392

برسام و آقا گاوه

برسام جون شما يه عروسك داري كه گاوه.نميدونم چقدر عاشقشيييييييييي... فقط ميتونم بگم خيلي.وقتي ناراحتي يا عصباني آقا گاوه رو ميگيرم جلو صورتت وشما سفت بغلش ميكني وميچسبونيش به صورتت بعد هم باهاش غلت ميزني و ميخندي وميماليش به خودت.اصن بعضي وقتا به اين گاوه حسوديم ميشه مامانييييييييييييييييييييي. عكساتو با گاوه ميذارم ببين چقدر دوستش داري.عكساي ادامه مطلب رو هم ببينيد.     ...
21 تير 1392